kunst in wording

Kunst en (virtuele) boeken in deKunstClub.nl

Eerst virtueel

Ongrijpbare méér dan boeken

Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst is de wereld verrijkt met een aantal extreem interessante uitgaven. Van die boeken bestaan meestal nog maar enkele exemplaren, maar ze zijn via Internet toegankelijk gemaakt (Project Gutenberg, bijvoorbeeld). Zij bieden een soort "state of the art" voor de periode waarin zij verschenen.

Het is ons idee, om dergelijke boeken als uitgangspunt te nemen en ze aan te vullen met nieuw materiaal, dat het mogelijk maakt, je in te leven in de tijd waarin zo'n boek verscheen. Het nieuw materiaal kan van allerlei aard zijn, historisch, technisch, sociaal-economisch, illustratief. Het kan gebaseerd zijn op andere historische bronnen, maar het kan net zo goed werk van een kunstenaar zijn.

Wij zien dit als een eerbetoon aan deze unieke publicaties. Ze verdienden een plaats op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Dan hier, in deKunstClub.nl

Tastbare "echte" boeken, die je in de hand kunt houden, kunt lezen, kunt proeven

In de loop van de tijd hebben we hier in deKunstClub.nl een heel redelijke collectie "boeken over kunst" verzameld. Die worden met enige regelmaat ingekeken en ook als inspiratiebron gebruikt. Er zitten nogal wat kunsthistorische teksten bij, maar ook veel catalogi, retrospectieven, biografieën en - technische vakboeken.


Daarnaast staan de ruimten van de KunstClub.nl vol met boekenkasten vol oude technische handboeken. Duizenden boeken beschrijven de ontwikkeling van de ingenieurskunst sedert de Industriële Revolutie. Voor kunstenaars zijn ook deze boeken een bron van inspiratie. Door hun uitvoering, door hun illustraties, door de sfeer die zij uitademen.

Al dit materiaal is hier ter plaatse te raadplegen. Uitlenen doen we echter niet.